სერვისები

მთავარი სერვისები

IMG

უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება

უძრავი ქონების, მათ შორის სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეფასება; • მოძრავი ქონების( მათ შორის ავტომანქანებისა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა ) შეფასება (ყიდვა-გაყიდვისას;ავტომობილის გირაოში ჩადების წინ

IMG

აუდიტორული მომსახურება

ბიზნესკომპანიების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი • საჯარო დაწესებულებების: ფინანსური, შესაბამისობისა და ეფექტიანობის აუდიტი • პროექტების ფინანსური აუდიტი • სხვა აუდიტორული მომსახურება, მათ შორის:

IMG

საბუღალტრო მომსახურება

ინდმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიათა ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება; • ინდმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება აუთსორსინგის ფორმით; • საჯარო დაწესებულებების ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება;

IMG

ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურება

ბიზნესკომპანიების სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის უზრუნველმყოფელი პროფესიული მომსახურება • ბიზნესისათვის საინტერესო კონკრეტული სახეობის სახელმწიფო შესყიდვაზე სრული ინფორმაციის მოპოვება;

სატელეფონო ზარის მოთხოვნა

შეიყვანეთ თქვენი ინფორამცია, აირჩიეთ თემა თუ რაზე გსურთ საუბარი და ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.