ჩვენი სერვისები

IMG

უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება

უძრავი ქონების, მათ შორის სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეფასება; • მოძრავი ქონების( მათ შორის ავტომანქანებისა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა ) შეფასება (ყიდვა-გაყიდვისას;ავტომობილის გირაოში ჩადების წინ

IMG

აუდიტორული მომსახურება

ბიზნესკომპანიების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი • საჯარო დაწესებულებების: ფინანსური, შესაბამისობისა და ეფექტიანობის აუდიტი • პროექტების ფინანსური აუდიტი • სხვა აუდიტორული მომსახურება, მათ შორის:

IMG

საბუღალტრო მომსახურება

ინდმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიათა ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება; • ინდმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება აუთსორსინგის ფორმით; • საჯარო დაწესებულებების ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება;

IMG

ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურება

ბიზნესკომპანიების სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის უზრუნველმყოფელი პროფესიული მომსახურება • ბიზნესისათვის საინტერესო კონკრეტული სახეობის სახელმწიფო შესყიდვაზე სრული ინფორმაციის მოპოვება;

სატელეფონო ზარის მოთხოვნა

შეიყვანეთ თქვენი ინფორამცია, აირჩიეთ თემა თუ რაზე გსურთ საუბარი და ჩვენ მალე დაგიკავშირდებით.

ბიზნეს პარტნიორები

IMG
მარიამ რუხაძე

პროფესიონალი გუნდი და უმაღლესი ხარისხის მომსახურება. ჩემთვის ინტელაუდიტი ნომერ პირველია.

IMG
ირაკლი ქორიძე

ყველას ვურჩევ ინტელაუდიტში მიიღოს ფინანსური მომსახურება. პროფესიონალური, კონფორტული და სწრაფი მომსახურება ამ კომპანიას გამოარჩევს თავისი კონკურენტებისგან.

Sign Up

Subscribe our news for getting every bit of new usefull information regularly