შვენს შესახებ

მთავარი ჩვენს შესახებ

ჩვენი ისტორია

კომპანია ინტელაუდიტი 2012 წლიდან აქტიურად ფუნქციონირებს ბაზარზე, კომპეტენტურ კვალიფიციურ და მაღალი ხარისხის მომსახურებას სთავაზობს მომხმარებლებს, გაცემული აქვს 15 ერთეული ფინანსური დასკვნა, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 500 ქონების შეფასების დასკვნა, აუთსორსის სახით 120 კომპანიას გაუწია საბუღალტრო მომსახურება, 271 ორგანიზაციას გაუწია საკონსულტაციო მომსახრება, როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ასევე საგადასახადო კანონმდებლობის კუთხით. კომპანია დარეგისტრირებულია ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში, რეგისტრაციის #SARAS-F-611293. ინტელაუდიტის მიერ შესრულებული სამუშაოები დაზღვეულია სს "სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგის მიერ, პოლისის #RFL 714/17 და იგი სრულად იღებს პასუხისმგებლობას შესრულებული სამუშაოების შედეგებზე. კომპანიას გააჩნია იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტის გაცემისთვის საჭირო ყველა სერთიფიკატი და ლიცენზია. შესაბამისად, ჩვენს მიერ მომზადებული დასკვნის გამოყენება შეგეძლებათ ნებისმიერ კერძო და საჯარო დაწესებულებაში.

დირექტორი: საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი, ასოცირებული პროფესორი, შპს იტელაუდიტის დირექტორი, გიორგი სახოკია